Підвищення ефективності управління товарними запасами підприємства роздрібної торгівлі у кризовий період

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

підприємство, товарні запаси, роздрібна торгівля, економіка, ринок, торгівельна діяльність

Бібліографічний опис

Підвищення ефективності управління товарними запасами підприємства роздрібної торгівлі у кризовий період / Є. М. Шапран [та ін.] // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : наук. вид. : тези доп. 27-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2019, [15-17 травня 2019 р.] : у 4 ч. Ч. 3 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 402.