Дослідження впливу інтерлейкіну на фагоцитарну активність нейтрофілів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

чужорідний антиген, антитіла, фагоцитоз, субпопуляція, імунокомпетентні клітини

Бібліографічний опис

Блощук О. Г. Дослідження впливу інтерлейкіну на фагоцитарну активність нейтрофілів / О. Г. Блощук, О. М. Клімова, О. М. Огурцов // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : наук. вид. : тези доп. 26-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2018, [16-18 травня 2018 р.] : у 4 ч. Ч. 2 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – С. 191.