Технічні ресурси в забезпечені економічної безпеки підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

ефективність виробництва, експлуатація, інформація, кваліфікація професійна

Бібліографічний опис

Мелень О. В. Технічні ресурси в забезпечені економічної безпеки підприємства / О. В. Мелень, Ю. В. Сидоренко // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2012" : тр. 8-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 грудня 2012 р. – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. – С. 308-310.