Дослідження процесного характеру комерціалізації інтелектуально-інноваційних технологій

Ескіз недоступний

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Виявлено, що в наявних визначеннях відсутня спроба поєднати в терміні «комерціалізація» організаційну і економічну складові цього процесу. Неможливо представити процеси введення в господарський обіг інноваційно-інтелектуальних технологій без паралельного проведення організаційних заходів і економічної оцінки цих процесів.

Опис

Ключові слова

інтелектуальні технології, трансфер, комерціалізація, ринок, вартісна оцінка

Бібліографічний опис

Кобєлєва А. В. Дослідження процесного характеру комерціалізації інтелектуально-інноваційних технологій [Електронний ресурс] / А. В. Кобєлєва // Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : матеріали 6-ї Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., [30-31 березня 2023 р.] / оргком.: Н. Канцедал [та ін.] ; відп. за вип. О. В. Лега ; Полтав. держ. аграрний ун-т. – Електрон. текст. дані. – Полтава, 2023. – [Ч. 2]. – С. 105-107. – URL: https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/1239/zbirnykberezen2023ch2sekciya5101.pdf, вільний (дата звернення 12.06.2023 р.).