Вопросы поиска функций преобразования, связывающих переменные линейной и нелинейной моделей в геометрической теории управления

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"

Анотація

Опис

Ключові слова

технический объект, дифференциальные уравнения, нелинейная модель, система уравнений, закон управления

Бібліографічний опис

Вопросы поиска функций преобразования, связывающих переменные линейной и нелинейной моделей в геометрической теории управления / В. Д. Дмитриенко [и др.] // Проблеми інформатики та моделювання (ПІМ–2017) : тезиси 17-ї міжнар. наук.-техн. конф., 11-15 вересня 2017 р. / наук. ред. В. Д. Дмитрієнко. – Харків ; Одеса : НТУ "ХПІ", 2017. – С. 28.