Актуальність системного підходу до категорії "економічна безпека підприємства"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

економічна безпека підприємства, діяльність підприємства, дослідження проблеми безпеки, системний підхід

Бібліографічний опис

Кузьменко Л. В. Актуальність системного підходу до категорії "економічна безпека підприємства" / Л. В. Кузьменко // Тези доп. 22-ї Міжнар. наук.-практ. конф. "Інформаційні технології : наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я" (MicroCAD–2014), 21-23 травня 2014 р. / ред. Л. Л. Товажнянський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2014. – Ч. 3. – С. 169.