Розробка математичного апарату генератора псевдовипадкової послідовності без використання регістра зсуву

Ескіз недоступний

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ФОП Петров В. В.

Анотація

Опис

Ключові слова

матриці звя'зків, матриці станів, криптографія, імітаційне моделювання

Бібліографічний опис

Розробка математичного апарату генератора псевдовипадкової послідовності без використання регістра зсуву / О. М. Рисований, Р. В. Лещенко, А. Г. Шевченко, А. С. Олійник, О. В. Ярещенко // Проблеми інформатизації : тези доп. 9-ї міжнар. наук.-техн. конф., 18-19 листопада 2021 р., м. Черкаси, м. Харків, м. Баку, м. Бельсько-Бяла : [у 3 т.]. Т. 1 / Черк. держ. технолог. ун-т [та ін.]. – Харків : Петров В. В., 2021. – С. 84.