Етимологія поняття "витрати" та його сучасні особливості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті представлено систематизацію сучасних підходів до сутності поняття витрат, класифікацію витрат в ринкових умовах господарювання, їх визначення та аналіз.
The article presents a systematization of modern approaches to the essence of the concept of cost, classification of costs in the market economic conditions, their detection and analysis.

Опис

Ключові слова

витрати інвестиційні, витрати поточні, витрати циклічні, витрати безперервні, собівартість, costs, investment costs, operating costs, cyclical costs, continuous costs, cost price

Бібліографічний опис

Глухова С. В. Етимологія поняття "витрати" та його сучасні особливості / С. В. Глухова, О. Є. Конаржевська // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 20 (993). – С. 155-158.