Розподілення непрямих витрат на собівартість різних видів продукції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

непрямі витрати, собівартість, продукція, метод експертного оцінювання, метод базових показників, метод АВС, Activity Based Costing

Бібліографічний опис

Ларка М. І. Розподілення непрямих витрат на собівартість різних видів продукції / М. І. Ларка, А. М. Феррара, А. В. Ларка // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : наук. вид. : тези доп. 27-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2019, [15-17 травня 2019 р.] : у 4 ч. Ч. 3 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 240.