Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теоретичні основи акустики"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ФО-П Єфименко С. А.

Анотація

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Теоретичні основи акустики" для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 123 "Комп'ютерна інженерія" підготовлені відповідно до робочої навчальної програми за дисципліною "Теоретичні основи акустики", яка вивчається студентами кафедри мультимедійних інформаційних технологій і систем.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, лабораторні роботи, звукове поле, звукові хвилі, голосовий апарат людини, формування звуків, акустичні властивості приміщення, променева теорія

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теоретичні основи акустики" : для студентів усіх форм навчання за спец. 123 "Комп'ютерна інженерія" / уклад.: С. М. Порошин, В. В. Усик ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ун-т". – Харків : Єфименко С. А., 2021. – 67 с.