Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з англійської мови за темою "Презентація компанії"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Дані методичні вказівки призначені для самостійної та аудиторної роботи студентів 3 курсу ЕК та БФ факультетів. Вони мають за мету розвиток навичок та умінь різних типів мовленнєвої діяльності (читання літератури за фахом, обговорення проблемних ситуацій, письмова комунікація). Матеріал вказівок містить 5 розділів, присвячених різним темам, пов’язаним з організацією, управлінням компанії та діяльністю ради директорів. Кожен розділ включає передтекстові завдання, які готують студентів до сприйняття фактичного матеріалу текстів, а також лексико-граматичні вправи для полегшення процесу засвоювання інформації з текстів професійної тематики. Методичні вказівки складені на базі матеріалів семінарів з ділової англійської мови, що були проведені бізнес-консультантами Д. Арнольді та Н. Брігєром.

Опис

Ключові слова

комунікація, мова ділова, лексика, економіка, управління підприємством, організація підприємства

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з англійської мови за темою "Презентація компанії" : для студ. екон. спец. / уклад.: Г. В. Комова, В. В. Рубцова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2009. – 76 с.