Удосконалення системи внутрішнього контролю оплати праці на рівні підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

використання коштів, законодавство трудове, шахрайство, самоконтроль, контроль функціональний, контроль інституціональний, зарплата, облік автоматизований, аудит, документообіг

Бібліографічний опис

Юр'єва І. А. Удосконалення системи внутрішнього контролю оплати праці на рівні підприємства / І. А. Юр'єва, Ю. Шевченко // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2012" : тр. 8-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 грудня 2012 р. – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. – С. 64-66.