Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності "Комп'ютерні науки" над розвитком англомовних лінгвістичних компетенцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів ІТ спеціальностей над опануванням фахової термінології та мають на меті допомогти студентам І та ІІ курсів самостійно працювати над розширенням словникового запасу, розвитком вмінь здобування інформації з англомовних текстових джерел.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, словник, лексика, словотворення, терміни, словосполучення ідіоматичні

Бібліографічний опис

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності "Комп'ютерні науки" над розвитком англомовних лінгвістичних компетенцій = Self-study guide to developing English linguistic competences for students of Computer Sciences / уклад.: Г. Ю. Гребінник, Г. В. Комова, В. В. Рубцова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – 66 с. – Англ., укр. мовами.