Методичні вказівки для підготовки до складання комплексного вступного іспиту з англійської мови до магістратури

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Методичні вказівки для підготовки до складання комплексного вступного іспиту з англійської мови до магістратури являють собою допоміжний матеріал, який може бути використано під час або після практичного курсу іноземної мови. Метою методичних вказівок є допомога студентам при підготовці вступних іспитів до магістратури, шляхом надання їм зразків тестів для перевірки своїх умінь і навичок, набутих в курсі іноземної мови в рамках отримання ступеня бакалавра.

Опис

Ключові слова

економіка, технології комп'ютерні, граматика, лексика

Бібліографічний опис

Методичні вказівки для підготовки до складання комплексного вступного іспиту з англійської мови до магістратури / уклад. О. М. Томілін ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2013. – 64 с.