Перенесення стилю за допомогою нейронних мереж

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

штучна нейрона мережа, алгоритм, глибиннє навчання, комп’ютерний зір, зображення, машинне навчання

Бібліографічний опис

Мац В. І. Перенесення стилю за допомогою нейронних мереж / В. І. Мац, Л. М. Любчик // XIII Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів : матеріали конф., 19-22 листопада 2019 р. / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 84-85.