English for Professional Purposes: Sociology

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Курс забезпечує студентів текстовим матеріалом за професійною тематикою та різноманітними видами діяльності, які є націленими на розвиток таких навичок професійної комунікації, що знадобляться майбутнім спеціалістам на робочому місці. Призначено для аудиторної та самостійної роботи студентів 2-го курсу, що навчаються за спеціальністю "Соціологія".
The course provides students with specialist texts and various activities aimed at developing professional communication skills that the future specialists will need in the workplace. The book is designed for both classroom and self-study and is addressed to 2nd-year students of ESP majoring in Sociology.

Опис

Ключові слова

англійська мова, професійна лексика, іноземні мови, лексика англійської мови, комунікативні уміння, англомовні уміння

Бібліографічний опис

English for Professional Purposes: Sociology = Англійська мова за професійним спрямуванням: соціологія : навч. посібник : [у 2 ч.]. Ч. 2 / О. І. Горошко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2014. – 287 с. – На англ. мові.