Вплив дистанційної он-лайн роботи на самопочуття викладачів

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

За допомогою опитування визначено суб’єктивну думку викладачів на вплив дистанційної он-лайн роботи на здоров’я. Показані переваги та недоліки дистанційної освіти.
With the help of a survey, the subjective opinion of teachers on the impact of distance on-line work on well-being was determined. Advantages and disadvantages of distance education are shown.

Опис

Ключові слова

влив на здоров'я, дистанційна робота, викладач, influence on health, distance work, teacher

Бібліографічний опис

Ільїнська О. І. Вплив дистанційної он-лайн роботи на самопочуття викладачів / О. І. Ільїнська, І. О. Мезенцева // Безпека людини у сучасних умовах [Електронний ресурс] : зб. доп. 14-ї Міжнар. наук.-метод. конф. та 149-ї Міжнар. наук. конф. Європ. Асоц. наук з безпеки (EAS), 1-2 грудня 2022 р. = Human safety in modern conditions : coll. of 14th Intern. Sci. and Methodological Conf., 149 Intern. Sci. Conf. of the Europ. Assoc. for Security (EAS), December 1-2, 2022 / відп. за вип. В. В. Березуцький ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – С. 76-78. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/60256.