Навички менеджерів у бізнесі з новими організаційними структурами

Ескіз недоступний

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

менеджмент, товари, послуги, споживач

Бібліографічний опис

Лінькова О. Ю. Навички менеджерів у бізнесі з новими організаційними структурами [Електронний ресурс] / О. Ю. Лінькова // Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком : матеріали 1-ї Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяченої 95-річчю Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова, 5 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2018. – С. 109-111. – URL: https://mmgh.kname.edu.ua/images/Zbirnik_tez_konf_stal_rozv_2018.pdf, вільний (дата звернення 12.04.2022 р.).