Вища математика. Теорія функції комплексної змінної. Операційне числення (Практичний курс для студентів технічних спеціальностей заочної та дистанційної форм навчання)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Посібник входить до серії "Вища математика. Практичний курс для студентів технічних спеціальностей заочної та дистанційної форм навчання" і є четвертою частиною сбірника. Містить мінімально необхідну кількість теорії та велику кількість розібраних зразків за темами "Теорія функції комплексної змінної", "Операційне числення", що відповідає особливостям самостійного навчання. Призначено для студентів технічних спеціальностей.

Опис

Ключові слова

вища математика, операційне числення, теорія функцій комплексної змінної, геометрична інтерпретація, перетворення Лапласа

Бібліографічний опис

Вища математика. Теорія функції комплексної змінної. Операційне числення (Практичний курс для студентів технічних спеціальностей заочної та дистанційної форм навчання) : навч. посібник / Л. М. Любчик [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – 148 с.