Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра та магістра

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ФЛ-П Черняк Л. О.

Анотація

Методичні вказівки призначені для надання необхідної методичної допомоги при виконанні та оформленні випускних кваліфікаційних робіт студентами, що навчаються за спеціальністю "Прикладна та комп’ютерна лінгвістика" на кафедрі інтелектуальних комп’ютерних систем Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, дипломні роботи, кваліфікаційні роботи, професійна підготовка, підготовка фахівців

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра та магістра : для студентів спец. "Прикладна та комп’ютерна лінгвістика" / уклад.: Н. Ф. Хайрова, С. В. Петрасова, Н. С. Угольнікова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Черняк Л. О., 2018. – 33 с.