Тенденції розвитку електроенергетики: загрози та можливості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
У статті окреслено стан та перспективи розвитку електроенергетичної галузі України, обґрунтовано необхідність використання інструментів стратегічного управління в діяльності енергопостачальних та енерготранспортних компаній; представлено результати використання методик стратегічної сегментації діяльності та аналізу зовнішнього середовища функціонування енергозбутової компанії (обленерго), визначення загроз та можливостей; визначено ключові фактори успіху в галузі постачання електроенергії.
The article describes the state and prospects for the development of the electric power industry of Ukraine; gives grounds for the necessity of use of tools of the strategic management in activity of power supply and power transportation companies; presents results of use of the methods of the strategic segmentation of activity and the analysis of the operational environment of the power sales company (Oblenergo) as well as determination of hazards and possibilities; determines key aspects of success in the field of electric power supply
Опис
Ключові слова
енергосистеми, ринок електричної енергії, електроенергетична галузь, енергозбутові компанії, обленерго, постачання електроенергії
Бібліографічний опис
Ущаповський К. В. Тенденції розвитку електроенергетики: загрози та можливості / К. В. Ущаповський, Ю. Д. Костін // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит = Energy saving. Power engineering. Energy audit. – 2013. – № 1. – С. 21-32.