Multi-service network load management infrastructure

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

The Report considers the possibility of step-by-step creation of multi-service networks. From the parallel coexistence of NGN with existing networks to their absorption by the first.

Опис

Ключові слова

information technology, access networks, multiservice network infrastructure, Softswitch

Бібліографічний опис

Filonenko A. Multi-service network load management infrastructure / A. Filonenko, I. Zhmutsky, М. Rakityansky // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : тези доп. 13-ї міжнар. наук.-техн. конф., 26-27 квітня 2023 р., Баку–Харків–Жиліна : [у 2 т.]. Т. 1 : секція 1, 3, 4 / Нац. ун-т оборони Азербайджанської Республіки [та ін.]. – Харків : Impress, 2023. – С. 56.