Інтерсекційний підхід для розвитку інклюзивного інформаційного суспільства в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Сучасний світ відзначається небаченою до цього динамікою та інтенсивністю міжкультурної взаємодії на рівні суспільства в цілому та окремих місцевих спільнот і колективів. Метою доповіді є визначення цінності інтерсекційного підходу для створення безпечного і дружнього публічного простору та розбудови вітчизняного суспільства на принципах інклюзивності та недискримінації. Упровадження інклюзивності спирається на співпрацю молодіжних, наукових, громадських асоціацій з національною і місцевою владою, освітніми установами та правоохоронними органами. Потрібен високий рівень соціального діалогу щодо сприйняття ідей різності і разом з тим рівності людей, враховуючи їхню належність до соціально вразливих груп за однією або кількома ознаками.

Опис

Ключові слова

інтерсекційні підходи, інтерсекційність, вразливі соціальні групи, інклюзивність, інформаційне суспільство

Бібліографічний опис

Маліков В. В. Інтерсекційний підхід для розвитку інклюзивного інформаційного суспільства в Україні / В. В. Маліков // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : наук. вид. : тези доп. 27-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2019, [15-17 травня 2019 р.] : у 4 ч. Ч. 4 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – C. 259.