Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з дисципліни "Алгоритми та структури даних"

Ескіз недоступний

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ФОП Петров В. В.

Анотація

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, двовимірні масиви, програмне забезпечення, інформаційні технології, дерево відрізків, вектори Айліффа

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з дисципліни "Алгоритми та структури даних" : для студентів спец. 123 "Комп'ютерна інженерія" / уклад.: С. С. Бульба, В. О. Бречко, В. Д. Далека ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Петров В. В., 2021. – 21 с.