Методичні вказівки до виконання курсового проєкту з навчальної дисципліни "Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Методичні вказівки призначені для формування у студентів ринкового економічного мислення, що узагальнює теорію та практику ефективного здійснення зовнішньоекономічної діяльності, сприяє оволодінню спеціальними знаннями в галузі методології планування підприємницької діяльності, розроблення та комерційної оцінки бізнес-планів. Навички з бізнес-планування є необхідним компонентом знань сучасного економіста в галузі ЗЕД, а також підготовки студента до роботи з організації та забезпечення зовнішньоекономічної діяльності на різних світових ринках з різними товарами та послугами.

Опис

Ключові слова

бізнес-планування, зовнішньоекономічна діяльность, маркетинговий план, виробничий план, організаційний план, фінансовий план, ризики

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання курсового проєкту з навчальної дисципліни "Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності"[Електронний ресурс] : для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" / уклад : І. В. Долина, С. Е. Кучіна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Electronic text data. – Харків : НТУ "ХПІ", 2023. – 50 с. – URI: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/76849