Визначення ефекту від проведення експортно-імпортних операцій у системі "підприємства – посередники – держава"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Анотація

В статті розглянуто методи розрахунку соціально-економічного ефекту від проведення експортно-імпортних операцій, які базуються на розрахунку різниці результатів (валютної виручки) і витрат. Розглянуто склад відповідних статей витрат. Наведено приклад розрахунку ефективності зовнішньоекономічної діяльності на основі запропонованої методики. Доведено необхідність визначення величини відповідного ефекту у системі «підприємства (фірми) — держава — посередники».

Опис

Ключові слова

діяльність зовнішньоекономічна, ефект комерційний, ефект бюджетний

Бібліографічний опис

Яковлєв А. І. Визначення ефекту від проведення експортно-імпортних операцій у системі "підприємства – посередники – держава" / А. І. Яковлєв // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. – Київ : КНЕУ, 2006. – Вип. 16. – С. 285-294.