Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1-го курсу економічних спеціальностей над розвитком англомовних лінгвістичних компетенцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів першого курсу економічних спеціальностей та націлені на розвиток навчальних вмінь, необхідних студентам для засвоєння активної лексики з тематики, передбаченої програмою.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, лексика, слова інтернаціональні, мовлення усне

Бібліографічний опис

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1-го курсу економічних спеціальностей над розвитком англомовних лінгвістичних компетенцій = Self-study guide to developing English linguistic competences for first-year students of Economics / уклад.: Г. Ю. Гребінник, Г. В. Комова, В. В. Рубцова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – 60 с. – Англ., укр. мовами.