Інтернет-технології в електронній комерції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

інтернет-технології, електронна комерція, інформаційні технології, електронний обмін даними, електронна торгівля, електронний маркетинг, інформаційно-аналітичні системи

Бібліографічний опис

Кобєлєв В. М. Інтернет-технології в електронній комерції / В. М. Кобєлєв, К. І. Шереметьєва // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : наук. вид. : тези доп. 27-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2019, [15-17 травня 2019 р.] : у 4 ч. Ч. 3 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 193.