Исследование особенностей отверждения эпоксидных композиций в присутствии сильноразвитой поверхности стекловолокнистого наполнителя

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

стеклопластик, эпоксидные композиции, эпоксидный олигомер, стекловолокнистые наполнители

Бібліографічний опис

Попова Н. Г. Исследование особенностей отверждения эпоксидных композиций в присутствии сильноразвитой поверхности стекловолокнистого наполнителя / Н. Г. Попова, А. Н. Черкашина, Л. Ф. Подгорная // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я [MicroCAD–2013] : тези доп. 21-ї міжнар. наук.-практ. конф., [29-31 травня 2013 р.] : у 4 ч. Ч. 3 / ред. Л. Л. Товажнянський ; [уклад. Лісачук Г. В.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.] ; – Харків : НТУ "ХПІ", 2013. – С. 41.