Установка для виробництва азотної кислоти

Ескіз недоступний

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ДП "Український інститут промислової власності"

Анотація

Установка для виробництва азотної кислоти, що містить зв'язані по ходу технологічного процесу трубопроводами холодильник-конденсатор, абсорбційну і продувальні колони, яка відрізняється тим, що вона додатково містить послідовно розташовані десорбер, змішувач і насос, встановлені після абсорбційної колони, причому газовий трубопровід десорбера підключений до лінії подачі нітрозного газу з продувальної колони в абсорбційну колону, а повітряний трубопровід – до лінії подачі повітря в продувальну колону, змішувач додатково обладнаний лінією подачі конденсату водяної пари, а вхід насоса підключений до верху абсорбційної колони двома трубопроводами подачі розбавленої азотної кислоти.

Опис

Ключові слова

деклараційний патент, винахід, хімічна промисловість, десорбер, змішувач, насос, нітрозний газ, продувальна колона

Бібліографічний опис

Деклараційний пат. на винахід 42973 Україна, МПК C01B21/40. Установка для виробництва азотної кислоти / Савенков А. С., Туголуков О. В., Степанов В. А., Кулацкий М. С., Близнюк О. М., Спотар В. П. ; власники: Горлівське ВАТ "Концерн Стирол" (Україна) ; НТУ "ХПІ" (Україна). – № 2000095542 ; заявл. 27.09.2000 ; опубл. 15.11.2001, Бюл. № 10. – 4 с. : іл.