Антикризовий механізм санації та реструктуризації підприємств хімічної промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Розглянуто питання настання кризових явищ на підприємствах хімічної промисловості нашої країни. Проведено аналіз динаміки показників роботи підприємств. Запропоновано заходи по покращенню роботи підприємствах хімічної промисловості. Особлива увага приділена розробці антикризового механізму санації та реструктуризації.
The question of offensive of the crisis phenomena is considered on the enterprises of chemical industry of our country. The analysis of dynamics of indexes of work of enterprises is conducted. Measures are offered on the improvement of work enterprises of chemical industry. The special attention is spared to development of crisis mechanism of restructuring.

Опис

Ключові слова

криза, динаміка показників, економіка, enterprise, chemical industry, crisis, sanitation, restructuring

Бібліографічний опис

Перерва П. Г. Антикризовий механізм санації та реструктуризації підприємств хімічної промисловості / П. Г. Перерва, В. Л. Товажнянський // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ", 2013. – № 20 (993). – С. 76-85.