Антикризовий механізм санації та реструктуризації підприємств хімічної промисловості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Розглянуто питання настання кризових явищ на підприємствах хімічної промисловості нашої країни. Проведено аналіз динаміки показників роботи підприємств. Запропоновано заходи по покращенню роботи підприємствах хімічної промисловості. Особлива увага приділена розробці антикризового механізму санації та реструктуризації.
The question of offensive of the crisis phenomena is considered on the enterprises of chemical industry of our country. The analysis of dynamics of indexes of work of enterprises is conducted. Measures are offered on the improvement of work enterprises of chemical industry. The special attention is spared to development of crisis mechanism of restructuring.
Опис
Ключові слова
криза, динаміка показників, економіка, enterprise, chemical industry, crisis, sanitation, restructuring
Бібліографічний опис
Перерва П. Г. Антикризовий механізм санації та реструктуризації підприємств хімічної промисловості / П. Г. Перерва, В. Л. Товажнянський // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ", 2013. – № 20 (993). – С. 76-85.