Методи упорядкування даних

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Методичні вказівки призначені для вивчення основ теорії графів, алгоритмів сортування та кластерного аналізу. Розглянуто основні алгоритми упорядкування даних та роботи з графами, а також алгоритми кластерного аналізу. Для всіх алгоритмів розглянуті приклади реалізації на мові С++. Також в методичних вказівках представлені індивідуальні завдання для виконання лабораторних і практичних робіт, які допоможуть ефективному освоєнню програмування та інформаційних технологій.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, самостійні роботи, алгоритми на графах, цикл Ейлера, топологічне сортування, алгоритм Флойда-Уоршелла, алгоритм Форда-Беллмана, алгоритм Дейкстри

Бібліографічний опис

Методи упорядкування даних [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання самостійних робіт з курсів: "Інформаційні технології і програмування", "Інформаційні процеси в телекомунікаційних системах" : для студентів спеціальностей: 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", 172 "Телекомунікації та радіотехніка" / уклад.: А. О. Зуєв, Д. Г. Караман, Д. А. Гапон ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 48 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/60573.