Modern aspects of bakery products technology improving via addition of spirulina

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

biotechnology of bakery production, spirulina, products for a healthy diet, additional prescription components, seaweed, baking industry, study, chemical composition of spirulina, microalgae, pharmacological properties, біотехнологія хлібобулочних виробництв, спіруліна, продукти для здорового харчування, додаткові рецептурні компоненти, морські водорості, хлібопекарська промисловість, дослідження, хімічний склад спіруліни, мікроводорості, фармакологічні властивості

Бібліографічний опис

Onoriode O. Modern aspects of bakery products technology improving via addition of spirulina / O. Onoriode, L. S. Myronenko, T. V. Shkolnikova // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : тези доп. 30-ї Міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2022, 19-21 жовтня 2022 р. / ред. Є. І. Сокол ; уклад. Г. В. Лісачук. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – С. 387.