Розвиток підприємств машинобудівного комплексу на основі кластерного підходу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
В статті аналізуються кластерний підхід, вплив кластерного підходу на підвищення ефективності розвитку підприємств машинобудування. Визначення механізму об’єднання машинобудівних підприємств у кластери та розвитку кластерів підприємств.
In article cluster approach, influence of cluster approach on increase of efficiency of development of the enterprises of mechanical engineering are analyzed. Definition of the mechanism of association of machine-building enterprises in clusters and developments of clusters of the enterprises.
Опис
Ключові слова
вітчизняні підприємства, машинобудування, модернізація, конкурентоспроможність, кластеризація підприємств, промислова політика, cluster ache approach, mechanical engineering, developmen, clustering
Бібліографічний опис
Мехович С. А. Розвиток підприємств машинобудівного комплексу на основі кластерного підходу / С. А. Мехович, І. В. Пахомова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 32 (1075). – С. 166-169.