Вплив теплової обробки біологічно активними речовинами на інтенсивність дихання перцю впродовж зберігання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Досліджено вплив теплової обробки біологічно активними речовинами бактерицидно антиоксидантної дії на інтенсивність та субстрати дихання перцю впродовж зберігання. Встановлено, що сумісний вплив теплової обробки і біологічно активних речовин стабілізує інтенсивність дихання плодів перцю, що дозволяє сповільнити темпи витрачання сухих речовин, розчинних сахаридів і титрованих кислот. Зв'язок середньої сили прямої направленості між інтенсивністю дихання та цукрами та тісний обернений зв'язок з вільними кислотами вказує на важливість саме органічних кислот як дихального субстрату перцю.
Despite the proven effectiveness of heat treatment and antioxidants to slow down the respiratory metabolism, their combined effect on it during storage of sweet bell pepper fruits was not evaluated before. The paper describes results of investigation of the simultaneous heat treatment and treatment with the complex of antioxidants and other biologically active substances on the respiration rate, total soluble solids, titratable acids, amount of saccharides and consumption of dry matter during the storage of sweet bell peppers.

Опис

Ключові слова

антиоксиданти, сухі речовини, цукри, титровані кислоти, solids, saccharides, titratable acidity

Бібліографічний опис

Прісс О. П. Вплив теплової обробки біологічно активними речовинами на інтенсивність дихання перцю впродовж зберігання / О. П. Прісс, Г. М. Бандуренко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2015. – № 62 (1171). – С. 144-149.

Зібрання