Hybrid approach to it projects management in telecommunication

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

The purpose of the report is to present hybrid approach to management of IT projects in telecommunications, that combines linear and agile project management methodologies to achieve better outcomes in IT projects. It is proposed to follow a linear (i.e. Waterfall) approach for the planning and design phases of the project, and then transition to an Agile approach for the development and testing phases.

Опис

Ключові слова

information technology, IT project management, iterative, project life cycle

Бібліографічний опис

Smidovych L. S. Hybrid approach to it projects management in telecommunication / L. S. Smidovych, Y. O. Kulyk // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : тези доп. 13-ї міжнар. наук.-техн. конф., 26-27 квітня 2023 р., Баку–Харків–Жиліна : [у 2 т.]. Т. 2 : секція 2 / Нац. ун-т оборони Азербайджанської Республіки [та ін.]. – Харків : Impress, 2023. – С. 48.