Актуальні проблеми оцінювання платоспроможності підприємства на основі обліко-аналітичних даних про власний капітал

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

інформація економічна, підхід методичний, облік бухгалтерський, фінансування

Бібліографічний опис

Єршова Н. Ю. Актуальні проблеми оцінювання платоспроможності підприємства на основі обліко-аналітичних даних про власний капітал / Н. Ю. Єршова, М. С. Бабкіна // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2016" : тр. 12-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 6-8 грудня 2016 р. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – С. 62-66.