Бухгалтерський облік людського капіталу як засіб управління діяльністю підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Подільський державний аграрно-технічний університет

Анотація

Опис

Ключові слова

бухгалтерський облік, людські ресурси, людський капітал, фінансова звітність

Бібліографічний опис

Давидюк Т. В. Бухгалтерський облік людського капіталу як засіб управління діяльністю підприємства / Т. В. Давидюк // Збірник наукових праць [Поділ. держ. аграрно-техн. ун-ту] : наук. зб. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2009. – Вип. 17, т. 2. – С. 117-120.