Лексико-граматичний практикум з англійської мови для самостійної підготовки студентів економічних спеціальностей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У навчальному посібнику надано теоретичній матеріал та систему практичних завдань і тестів, що націлені на самостійне формування студентами сталих навичок побудови складних англійських синтаксичних моделей та подальший розвиток умінь продукування цих структур в письмовому академічному мовленні. Призначено для студентів економічних спеціальностей з рівнем підготовки В1-2.
The self-study course book teaches upper-intermediate students to recognize and use complex English syntactical patterns and gives students practice in producing correct grammatical structures when writing academic assignments in English. The book is aimed at business students who study ESP and require further training in academic writing skills.

Опис

Ключові слова

англійська мова, лексика англійської мови, комунікативні уміння, англомовні уміння

Бібліографічний опис

Лексико-граматичний практикум з англійської мови для самостійної підготовки студентів економічних спеціальностей = Business vocabulary and grammar in use: self-study practice book [Електронний ресурс] : навч. посібник / Г. В. Комова [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2017. – 287 с. – На англ. мові. – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36031.