Бухгалтерський облік в системі управління людським капіталом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Житомирський державний технологічний університет

Анотація

Опис

Ключові слова

бухгалтерський облік, людський капітал, людські ресурси, вартість людського капіталу, облік витрат, фінансова звітність

Бібліографічний опис

Давидюк Т. В. Бухгалтерський облік в системі управління людським капіталом / Т. В. Давидюк // Розвиток науки про бухгалтерський облік і господарський контроль: забезпечення стійкого розвитку економіки України : монографія / Т. А. Бутинець [та ін.] ; [ред. Ф. Ф. Бутинець. – Житомир : ЖДТУ, 2012]. – Розд. 3. – 54 с.