Quantum-chemical calculations of complexes formation between glycidyl ethers of quercetin and metal ions

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

Опис

Ключові слова

quantum-chemical calculations, glycidyl ethers of quercetin, metal ions, coordination compound chemistry

Бібліографічний опис

Dunaieva A. Quantum-chemical calculations of complexes formation between glycidyl ethers of quercetin and metal ions / Dunaieva A., Mishurov D. // Сучасні проблеми хімії : тези доповідей 23 Міжнар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 18-20 травня 2022 р. = Modern chemistry problems : book of abstracts 23th International Conference for Students, PhD Students and Young Scientists, May 18–20, 2022, Kyiev. – Kyiev : [s. n.], 2022. – P. 108.