Архітектура клієнт-сервер: огляд та її застосування в сучасних обчисленнях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Метою доповіді є надання огляду клієнт-серверної архітектури та її ключових компонентів, а також пояснити, як ця модель архітектури використовується в сучасній розробці програмного забезпечення. Провести порівняльний аналіз переваг і недоліків клієнт-серверної архітектури. В доповіді наведено огляд клієнт-серверної архітектури та її ключових компонентів, зокрема клієнтів, серверів і протоколів. Він підкреслює переваги архітектури клієнт-сервер, такі як масштабованість, гнучкість і безпека, і пояснює, як ці функції сприяють успіху сучасних програмних систем. У звіті також обговорюється застосування клієнт-серверної архітектури в різних областях, таких як веб-додатки, мобільні додатки та хмарні обчислення.

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, обробка даних, програмне забезпечення, архітектурні шаблони, мережні застосунки

Бібліографічний опис

Плакса І. О. Архітектура клієнт-сервер: огляд та її застосування в сучасних обчисленнях / І. О. Плакса, В. М. Федорченко // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : тези доп. 13-ї міжнар. наук.-техн. конф., 26-27 квітня 2023 р., Баку–Харків–Жиліна : [у 2 т.]. Т. 2 : секція 2 / Нац. ун-т оборони Азербайджанської Республіки [та ін.]. – Харків : Impress, 2023. – С. 86.