Synthesis and functional properties of mixed titanium and cobalt oxides

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

10.15407/fm24.04.534

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Institute for Single Crystals

Анотація

Peculiarities of plasma-electrolytic oxidation of the aluminum alloys in diphosphate electrolytes are discussed. It is shown that PEO parameters depend on the composition and concentration of the components of the working solutions. The mechanism of cobalt oxides incorporation into the composition of surface layers is proposed. It has been established that the oxidation of titanium in citrate-diphosphate electrolytes promotes the formation of mixed oxide layers TiOx·CoOy. The obtained mixed oxide systems have a developed microporous globular-toroidal surface and are characterized by a complex of enhanced functional properties - corrosion and abrasion resistance, catalytic activity in the carbon (II) oxide conversion reaction.
Розглянуто особливості плазмово-електролітичного оксидування алюмінієвих сплавів в дифосфатних електролітах. Показано, що параметри ВЕО залежать від складу і концентрації компонентів робочих розчинів. Запропоновано механізм включення оксидів кобальту до складу поверхневих шарів. Встановлено, що окиснення титану в цитрат-дифосфатних електролітах сприяє утворенню змішаних оксидних шарів TiOx · CoOy. Отримані змішані оксидні системи мають розвинену мікропористу глобулярно-тороїдальну поверхню і характеризуються комплексом функціональних властивостей - стійкість до корозії і стирання, каталітичною активністю в реакції конверсії оксиду вуглецю (II).

Опис

Ключові слова

plasma electrolytic oxidation, metal oxide system, cobalt oxides, mixed oxides, catalytic activity, corrosion resistance, оксидування плазмово-електролітичне, системи метал-оксидні, оксиди кобальта, оксиди змішані, активність каталітична, стійкість корозійна

Бібліографічний опис

Synthesis and functional properties of mixed titanium and cobalt oxides / M. V. Ved [et al.] // Functional Materials. – 2017. – Vol. 24, № 4. – P. 534-540.