Пропозиціі щодо оптимального синтезу мобільної однопунктної інформаційно-вимірювальної системи

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Тарасенко В. П

Анотація

Опис

Ключові слова

мобільна однопунктна інформаційно-вимірювальна система, функціональни елементи системи, синтез МОІВС, надійність ФЕ, метод Вінера-Гопфа, завадостійкість ФЕ, структура фільтра Калмана-Б’юсі, аналіз лінійних систем керування

Бібліографічний опис

Пропозиціі щодо оптимального синтезу мобільної однопунктної інформаційно-вимірювальної системи / Г. В. Альошин [та ін.] // Інформатика, управління та штучний інтелект : тези 9-ї міжнар. наук.-техн. конф., Харків – Краматорськ, 11-13 травня 2022 р. / наук. ред. В. Д. Дмитрієнко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Тарасенко В. П., 2022. – С. 4-5.