Разработка аукциона управления загрузкой станочного оборудования предприятия

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"

Анотація

Опис

Ключові слова

агенты станка, алгоритм децентрализованного аукциона, технологический процесс, себестоимость, индивидуальная ставка агента, пакет операций

Бібліографічний опис

Хавина И. П. Разработка аукциона управления загрузкой станочного оборудования предприятия / И. П. Хавина, Г. И. Молчанов // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : наук. вид. : тези доп. 25-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2017, [17-19 травня 2017 р.] : у 4 ч. Ч. 4 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – С. 117.