Методичні вказівки до практичних занять з розвитку навичок читання та усного мовлення англійською мовою за спеціальністю "Нано- та мікротехнології"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Методичні вказівки складно з 9 автентичних тематичних текстів, споряджених міні-словником та низкою вправ, що дозволяють студентам розширити свій словарний запас, відпрацювати різні розмовні моделі, активізувати комунікативні навички. Окремий розділ «Supplementary Reading» містить 5 додаткових текстів, які студенти можуть використовувати для самостійного опрацювання, підготування доповідей тощо

Опис

Ключові слова

нанотехнологія

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до практичних занять з розвитку навичок читання та усного мовлення англійською мовою за спеціальністю "Нано- та мікротехнології" : для студ. та магістрів ФТ ф-ту / уклад. О. Я. Лазарєва. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – 35 с.