Вища математика. Границі та неперервність функції однієї змінної. Диференціальне числення функції однієї змінної (Практичний курс для студентів технічних спеціальностей заочної та дистанційної форм навчання)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Посібник входить до серії "Вища математика. Практичний курс для студентів технічних спеціальностей заочної та дистанційної форм навчання" і є другою частиною збірника. Містить мінімально необхідну кількість теорії та велику кількість розібраних зразків за темами "Границі та неперервність функції однієї змінної", "Диференціальне числення функції однієї змінної", що відповідає особливостям самостійного навчання. Призначено для студентів технічних спеціальностей.
Опис
Ключові слова
похідна функції, основні правила диференціювання, техніка обчислення границь, нескінченно малі величини, запитання для самоперевірки
Бібліографічний опис
Вища математика. Границі та неперервність функції однієї змінної. Диференціальне числення функції однієї змінної (Практичний курс для студентів технічних спеціальностей заочної та дистанційної форм навчання) : навч. посібник / Л. М. Любчик [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – 53 с.