Powder electrostatic technology of household appliances enamelling

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

doi.org/10.23939/chcht06.04.435

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний університет "Львівська політехніка"

Анотація

Basics and distinctive features of contemporary resource and energy saving technology of powder electrostatic application (POESTA) of vitreous enamel coatings are described. Its technological, economic and ecological advantages over slip enamelling in household appliances manufacture, particularly in Ukraine, are discussed. Synthesis principles of special glass frits with high specific electric resistivity for POESTA and results of investigation concerning development and industrial implementation of ground, direct-on and coloured cover enamels for household appliances are given. Development of compositions for obtaining of easy-to-clean, catalytic and pyrolytic coatings is described.
Описані основи та особливості сучасної ресурсо- і енергозберігаючої технології порошкового електростатичного нанесення (POESTA – powder electrostatic application) склоемалевих покриттів. Обговорюються її технологічні, економічні та екологічні переваги у порівнянні із шлікерним емалюванням при виробництві побутової техніки, зокрема в Україні. Наведено принципи синтезу спеціальних склофрит з високим питомим електричним опором для POESTA і результати досліджень, що стосуються розроблення та промислового впровадження ґрунтових, безґрунтових і кольорових емалей для побутової техніки. Описується розроблення складів для отримання легкоочисних, каталітичних і піролітичних покриттів.

Опис

Ключові слова

vitreous enamel frits, powder electrostatic application technology, ground enamel, direct-on enamel, chemical resistance, easy-to-clean enamel, склоемалеві фрити, технологія порошкового електростатичного нанесення, ґрунтова емаль, безґрунтова емаль, хімічна стійкість, легкоочисні емалі

Бібліографічний опис

Shalygina O. Powder electrostatic technology of household appliances enamelling / O. Shalygina, L. Bragina, M. Kuryakin // Chemistry and Chemical Technology. – 2012. – Vol. 6, № 4. – P. 435-441.