Підвищення експлуатаційної надійності маслонаповненого високовольтного обладнання електричних мереж та систем на основі контролю стану ізоляції

Ескіз недоступний

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка

Анотація

Запропоновано алгоритм підвищення експлуатаційної ефективності ізоляції конденсаторного типу високовольтних вводів на основі контролю стану ізоляції, який враховує особливості старіння ізоляції на тривалих інтервалах експлуатації.
An algorithm is suggested for increasing the operational efficiency of insulation of the capacitor type of high-voltage bushings on the basis of the control of the state of insulation, taking into account the features of aging of insulation at long service intervals.

Опис

Ключові слова

електроенергетика, напруга, трансформатори, струм, регресійний аналіз, electric power industry, high-voltage, transformers, current, regression analysis

Бібліографічний опис

Загайнова О. А. Підвищення експлуатаційної надійності маслонаповненого високовольтного обладнання електричних мереж та систем на основі контролю стану ізоляції / О. А. Загайнова, Г. М. Сердюкова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. – Харків : ХНТУСГ, 2017. – Вип. 186 : Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України. – С. 67-69.