Виявлення акустичних характеристик коронного розряду

Ескіз недоступний

Дата

2019

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

якість електроенергії, коронний розряд, акустичні характеристики, електричні мережі

Бібліографічний опис

Гриб О. Г. Виявлення акустичних характеристик коронного розряду / Гриб О. Г., Дем'яненко Р. І., Карпалюк І. Т. // Енергоефективність та енергетична безпека електроенергетичних систем (EEES-2019) : зб. наук. пр. 3-ї Міжнар. наук.-техн. конф., 12-15 листопада 2019 р. / ред. кол. Р. В. Бондаренко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : Друкарня Мадрид, 2019. – С. 75.